1516 • Dětský chorobinec hlavního města Prahy

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Dětský chorobinec hlavního města Prahy
Číslo listu NAD: 1516
Datace: 1924 - 1929
Oddělení: 06
Tématické skupiny: Zdravotní ústavy - nemocnice, polikliniky, sanatoria a porodnice
Původce: Dětský chorobinec hlavního města Prahy
Místo vzniku: Praha
Přístupnost: Přístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.17
Zpracováno: 0.17
Nezpracováno: 0.0
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 1 / 0.02 1 / 0.02 0 / 0.00 1924 - 1924
* úřední knihy 1 / 0.02 1 / 0.02 0 / 0.00 1924 - 1924
Kartony 1 / 0.12 1 / 0.12 0 / 0.00 1924 - 1929
Registraturní pomůcky 1 / 0.03 1 / 0.03 0 / 0.00 1925 - 1929
* podací protokoly/deníky 1 / 0.03 1 / 0.03 0 / 0.00 1925 - 1929
3 / 0,17 3 / 0,17 0 / 0
Tematický popis: Materiály správy ústavy a péče o chovance.
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec Archivní 6, Praha 4
Převzato: přír. č. 7/56 dne 13.5.1956, přír. č. 59/93 dne 15.11.1993 (část vytříděna z fondu Sociální ústavy hl. m. Prahy)
Zpracoval: GI 2012 (26.6.2014)
Pomůcky:
Sdružený a skupinový inventář (část) DĚTSKÝ CHOROBINEC HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY • č. pom. 19/2
Zobrazeno:  1x