607 • Čtenářský spolek s odborem podporovacím v Radlicích

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Čtenářský spolek s odborem podporovacím v Radlicích
Číslo listu NAD: 607
Datace: 1884 - 1960
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Spolky podpůrné, sociální, vzdělávací, zdravotnické a dobročinné do roku 1948 Společenské organizace 1948 - 1990 - kulturní, vzdělávací a osvětové
Původce: Čtenářský spolek s odborem podporovacím v Radlicích (Čtenářsko-vzdělavatelský spolek v Radlicích)
Místo vzniku: Praha Radlice
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.0
Zpracováno: 0.0
Nezpracováno: 0.23
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 0 / 0.00 0 / 0.00 4 / 0.13 1884 - 1960
* úřední knihy 0 / 0.00 0 / 0.00 4 / 0.13 1884 - 1960
Kartony 0 / 0.00 0 / 0.00 1 / 0.10 1886 - 1960
0 / 0 0 / 0 5 / 0,23
Tematický popis: Zápisy ze schůzí, účetnictví, korespondence, stanovy, zpráva o činnosti za rok 1932
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec Archivní 6, Praha 4
Převzato: Přír. č. 61/60 dne 17. 3. 1960.
Zpracoval: Určení části fondu (06.05.2013)
GI 2012 (6.5.2013)
Zobrazeno:  1x