3 • Sbírka rukopisů

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Sbírka rukopisů
Číslo listu NAD: 3
Datace: /1300/ - 2007
Oddělení: 05
Tématické skupiny: Sbírky rukopisů
Původce: Městské a jiné orgány hlavního města Prahy a jiných měst, knihy a rukopisy fyzických a právnických osob
Místo vzniku: Praha Čechy Evropa
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 508.83
Zpracováno: 508.83
Nezpracováno: 7.93
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 8390 / 505.81 8390 / 505.81 174 / 7.60 /1300/ - 2007
* úřední knihy 7887 / 488.63 7887 / 488.63 170 / 7.47 1310 - 2007
* rukopisy 503 / 17.18 503 / 17.18 4 / 0.13 /1300/ - 1999
Kartotéky 0 / 0.00 0 / 0.00 1 / 0.31 /1900/ - /2000/
Mapy, plány, tech. výkresy, graf. listy, kresby 3 / 0.10 3 / 0.10 0 / 0.00 /1600/ - /1900/
* grafické listy 3 / 0.10 3 / 0.10 0 / 0.00 /1600/ - /1900/
Listiny do roku 1850 2 / 0.02 2 / 0.02 0 / 0.00 1724 - 1754
Listiny po roce 1850 8 / 0.13 8 / 0.13 0 / 0.00 1866 - 1936
Registraturní pomůcky 54 / 2.22 54 / 2.22 1 / 0.02 1736 - 1914
* podací protokoly/deníky 7 / 0.25 7 / 0.25 0 / 0.00 1813 - 1888
* indexy 27 / 0.87 27 / 0.87 1 / 0.02 1736 - 1914
* elenchy 14 / 0.86 14 / 0.86 0 / 0.00 1784 - 1867
* repertáře 6 / 0.24 6 / 0.24 0 / 0.00 1757 - 1863
Tisky 13 / 0.55 13 / 0.55 0 / 0.00 1503 - /1950/
* tisky do roku 1800 12 / 0.53 12 / 0.53 0 / 0.00 1503 - 1777
* tisky po roce 1800 1 / 0.02 1 / 0.02 0 / 0.00 /1940/ - /1950/
8470 / 508,83 8470 / 508,83 176 / 7,93
Tematický popis: Sbírka obsahuje knihy městského soudu a rady i nižších městských úřadů, knihy jurisdikcí v obvodu města, ústavů i korporací (záduší, cechů), právní knihy pro městskou kancelář, knihy patrimoniální a různé rukopisy úřední i soukromé.
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Převzato: 30.6.1976 pod č. 21/76, 2.12.1976 pod č. 50/76, 30.11.1976 pod č. 51/76, 13.7.1977 pod č. 16/77, 15.12.1977 pod č. 18/77, 5.7.1978 pod č. 27/78, 1.10.1978 pod č. 35/78, přír. č. 31/98 dne 18.8.1998
04.04.2012 č. přírůstku 32/2012, č.j. AMP2232/2011
04.04.2012 č. přírůstku 33/2012, č.j. AMP 2737/2011
Zpracoval: Knihy jsou řazeny za sebou, jak byly od r. 1851 ukládány v archivu bez věcného třídění. Soupis nejstarších rukopisů pořídil dr. J. Čelakovský.
Studijní reprodukce (08.06.2004)
Revize reprodukcí (22.07.2004)
GI 2012 (09.06.2014)
Literatura: J. Čelakovský: Soupis rukopisů chovaných v Archivu hl. m. Prahy do r. 1526, Praha 1920.
J. Čarek: Městské a jiné úřední knihy Archivu hl. m. Prahy, Praha 1956.
Další literatura citována na str. 155 Průvodce po fondech a sbírkách Archivu hl. m. Prahy, Praha 1955.
Pomůcky:
Soupis archiválií MĚSTSKÉ A JINÉ ÚŘEDNÍ KNIHY ARCHIVU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (PŘEHLED) • č. pom. 42
Popis fondu DESETIPANSKÝ ÚŘAD STARÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO A JEHO KNIHY IV. POPIS ZACHOVANCH KNIH DESETIPANSKÉHO ÚŘADU. • č. pom. 47
Soupis archiválií ÚŘAD PERKMISTRA PRAŽSKÝCH VINIČNÝCH HOR, 5. POPIS, ROZBOR A ... VINIČNÝCH KNIH, PŘÍLOHA II. LISTINY PERKMISTROVSKÉHO ÚŘADU • č. pom. 48
Soupis archiválií ŠESTIPANSKÉ ÚŘADY V STARÉMA NOVÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM DO R. 1547 A JEJICH KNIHY • č. pom. 49
Katalog SOUPIS RUKOPISŮ CHOVANÝCH V ARCHIVU KRÁLOVSKÉHO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (ČÁST I.) • č. pom. 50
Edice MELANTRIŠSKÁ POZŮSTALOST Z ROKU 1586 • č. pom. 58
Edice ZÁPISY O ČINNOSTI NIŽŠÍ ŠLECHTY V DOBĚ DRUHÉHO ZAJETÍ VÁCLAVA IV. Z NOVOMĚSTSKÉ KNIHY ÚTRPNÝCH VYZNÁNÍ • č. pom. 59
Edice VÝVOJ MĚSTSKÝCH KNIH VE SVĚTLOTISKOVÝCH UKÁZKÁCH • č. pom. 81
Edice BERNÍ KNIHY STARÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO 1427 - 1434 • č. pom. 111
Edice STAROMĚSTSKÁ KNIHA SOUDNÍ Z LET 1351 - 1367 • č. pom. 117
Soupis archiválií SOUPIS ÚŘEDNÍCH KNIH PRAŽSKÝCH CECHŮ ULOŽENÝCH VE SBÍRCE RUKOPISŮ ARCHIVU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 1499-1925 • č. pom. 385
Zobrazeno:  3473x