940 • Reálné gymnasium Praha VI. - Vyšehrad, Vratislavova 4

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Reálné gymnasium Praha VI. - Vyšehrad, Vratislavova 4
Číslo listu NAD: 940
Datace: 1913 - 1950
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Školy střední (gymnázia, reálná gymnázia, reálky, jedenáctileté střední školy apod.)
Původce: Reálné gymnasium Praha VI. - Vyšehrad, Vratislavova 4; do r. 1941 státní reálka
Místo vzniku: Praha Vyšehrad
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.0
Zpracováno: 0.0
Nezpracováno: 3.12
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 0 / 0.00 0 / 0.00 92 / 2.23 1913 - 1949
* úřední knihy 0 / 0.00 0 / 0.00 92 / 2.23 1913 - 1949
Balíky 0 / 0.00 0 / 0.00 3 / 0.60 1913 - 1941
Registraturní pomůcky 0 / 0.00 0 / 0.00 9 / 0.29 1913 - 1950
* podací protokoly/deníky 0 / 0.00 0 / 0.00 9 / 0.29 1913 - 1950
0 / 0 0 / 0 104 / 3,12
Tematický popis: Katalogy, kroniky, spisový materiál, jednací protokoly, protokoly o maturitních zkouškách
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Zpracoval: GI 2012 (24.02.2014)
Zobrazeno:  5x