251 • Cech řezníků Praha

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Cech řezníků Praha
Číslo listu NAD: 251
Datace: 1555 - 1869 (1921)
Elektronické pomůcky:
Oddělení: 05
Tématické skupiny: Samospráva zájmová - cechy a živnostenská společenstva
Původce: Cech řezníků Praha
Místo vzniku: Praha Vídeň
Přístupnost: Přístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 1.3
Zpracováno: 1.3
Nezpracováno: 0.0
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 29 / 1.11 29 / 1.11 0 / 0.00 1555 - 1869 (1921)
* úřední knihy 29 / 1.11 29 / 1.11 0 / 0.00 1555 - 1869 (1921)
Fascikly 2 / 0.02 2 / 0.02 0 / 0.00 1660 - 1826
Listiny do roku 1850 8 / 0.17 8 / 0.17 0 / 0.00 1652 - 1734
39 / 1,3 39 / 1,3 0 / 0
Tematický popis: Cechovní privilegia panovnická, cechovní a tovaryšské artikule, pamětní kniha řezníků Nového Města pražského, knihy úřední, knihy účetní, listy fedrovní a zachovací.
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Převzato: přír. č. 29 a 36/67 dne 26.6.1967, přír. č. 37/71 dne 26.7.1971
Zpracoval: Inventarizace fondu (26.07.2005)
GI 2012 (05.10.2012)
Poznámka: Sbírka cechů v minulosti ukládána pertinenčním způsobem tzn. materiály, zvláště listinné a knižní povahy, uloženy v příslušných sbírkách.
Pomůcky:
Inventář CECH ŘEZNÍKŮ PRAHA 1555-1859 (1921) • č. pom. 340
Zobrazeno:  68x