749 • Spolek pro dějiny Němců v Čechách

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Spolek pro dějiny Němců v Čechách
Číslo listu NAD: 749
Datace: 1861 - 1945
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Spolky kulturní a osvětové do r. 1948 (divadelní, čtenářské, knihovnické, pěvecké, hudební, muzejní, okrašlovací, malířské a jiné) Spolky národnostní do roku 1948
Původce: Spolek pro dějiny Němců v Čechách - Verein für Geschichte der Deutschen in Böhmen
Místo vzniku: Praha
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.0
Zpracováno: 0.0
Nezpracováno: 13.82
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 0 / 0.00 0 / 0.00 55 / 2.01 1861 - 1945
* úřední knihy 0 / 0.00 0 / 0.00 55 / 2.01 1861 - 1945
Kartotéky 0 / 0.00 0 / 0.00 4 / 1.05 /1900/ - /1938/
Kartony 0 / 0.00 0 / 0.00 89 / 10.68 1865 - 1945
Balíky 0 / 0.00 0 / 0.00 4 / 0.08 1862 - 1937
0 / 0 0 / 0 152 / 13,82
Tematický popis: Korespondence, účetnictví, kniha darů, tiskoviny, rukopisy pro časopis, aktový materiál, zápisy ze zasedání sekcí, členská agenda, katalogy sbírek
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Převzato: 30.10.2006 č. přírůstku 90/2006 (delimitace od: Státní okresní archiv Karlovy Vary)
Zpracoval: Upřesnění původce archivního materiálu (22.02.2006)
GI 2012 (17.02.2014)
Zobrazeno:  17x