5/6 • Odbor vnitřních věcí Národního výboru hlavního města Prahy

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Odbor vnitřních věcí Národního výboru hlavního města Prahy
Číslo listu NAD: 5/6
Datace: (1898) 1945 - 1990 (1992)
Oddělení: 02
Tématické skupiny: Národní výbory krajské, ÚNV a NV hlavního města Prahy Samospráva po roce 1990 - statutárních měst
Původce: Magistrát hlavního města Prahy
Místo vzniku: Praha
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 42.1
Zpracováno: 54.53
Nezpracováno: 10.87
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 1 / 0.01 1 / 0.01 0 / 0.00 1954 - 1955
* úřední knihy 1 / 0.01 1 / 0.01 0 / 0.00 1954 - 1955
Registraturní pomůcky 46 / 2.09 46 / 2.09 40 / 2.15 1945 - 1964
* podací protokoly/deníky 27 / 1.01 27 / 1.01 9 / 0.50 1945 - 1955
* indexy 19 / 1.08 19 / 1.08 31 / 1.65 1946 - 1964
Kartotéky 12 / 2.00 12 / 2.00 0 / 0.00 (1922) 1949 - 1954
Kartony 345 / 37.95 458 / 50.38 71 / 7.80 (1898) 1945 - 1990 (1992)
Mapy, plány, tech. výkresy, graf. listy, kresby 2 / 0.05 2 / 0.05 0 / 0.00 1970 - 1970
* atlasy 2 / 0.05 2 / 0.05 0 / 0.00 1970 - 1970
Balíky 0 / 0.00 0 / 0.00 4 / 0.92 1952 - 1955
* balíky 0 / 0.00 0 / 0.00 4 / 0.92 1952 - 1955
406 / 42,1 519 / 54,53 115 / 10,87
Tematický popis: Materiály referátu pro vnitřní národní bezpečnost ÚNV hl. m. Prahy (později referát bezpečnostní, pak referát pro vnitřní věci a bezpečnost, pak referát pro vnitřní věci) a referátu pro všeobecné vnitřní věci ÚNV (později lidové správy), od r. 1954 odboru pro vnitřní věci ÚNV (od r. 1960 NVP)
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Pomůcky:
Inventář ODBOR PRO VNITŘNÍ VĚCI NÁRODNÍHO VÝBORU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (1898) 1945 - 1991 • č. pom. 154
Tematický rejstřík ÚSTŘEDNÍ NÁRODNÍ VÝBOR HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, ODBOR PRO VNITŘNÍ VĚCI, STÁTNÍ OBČANSTVÍ 1949-1975 • č. pom. 269
Prozatímní inventární seznam ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (NVP) 1968-1992 • č. pom. 294
Dílčí inventář MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY II. - REFERÁT III. PRO VNITŘNÍ VĚCI A BEZPEČNOST (1922) 1949-1954 • č. pom. 353
Zobrazeno:  812x