978 • Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8
Číslo listu NAD: 978
Datace: 1871 - 2010
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Odborné školy - zdravotnické, sociálně - zdravotní, sociální, hospodyňské (výživy) Odborné školy - ekonomické (obchodní akademie, obchodní školy a školy hospodářské)
Původce: Školy Ženského výrobního spolku, Praha II., Resslova ul. 5; Rodinná škola ŽVS; Obchodní škola ŽVS; Dívčí obchodní akademie ŽVS; po r. 1945 Dívčí obchodní akademie hl. m. Prahy ; končí jako 2. vyšší hospodářská škola, Praha II., Resslova 5
Místo vzniku: Praha Praha 2
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.0
Zpracováno: 0.0
Nezpracováno: 13.38
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 0 / 0.00 0 / 0.00 935 / 11.24 1871 - 1969
* úřední knihy 0 / 0.00 0 / 0.00 935 / 11.24 1871 - 1969
Balíky 0 / 0.00 0 / 0.00 3 / 0.09 1880 - 1941
Kartony 0 / 0.00 0 / 0.00 19 / 2.05 1874 - 2010
0 / 0 0 / 0 957 / 13,38
Tematický popis: Katalogy žáků, třídní výkazy (1872-1969), protokoly o maturitních zkouškách do 1969), seznamy žáků, konferenční protokoly, výroční zprávy, pedagogické rady, porady vedení, plány práce, koncepce školy, tematické plány, směrnice a oběžníky, rozpočty, výkazy, družba s partnerskými školami (SSSR, SSR, Francie) a podniky, ROH, SSM, KSČ, SČSP, podací deníky, knihy úrazů, branná výchova, zápisy z porad vedení, evaluace žáků, statistika, školní oběžníky, korespondence s nadřízenými orgány, akce školy, výběrová řízení na dílčí rekonstrukce
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Převzato: přír. č. 14, 15, 18, 19, 20/67 dne 17. 5. 1967
19.01.2016 č. přírůstku 1/2016, č.j. MHMP 1441208/2013
29.03.2017 č. přírůstku 33/2017
Zpracoval: Určení fondu (19.02.2014)
GI 2012 (19.02.2014)
Určení části fondu (29.03.2017)
Přemanipulování fondu (29.03.2017)
Zobrazeno:  17x