871 • 1. měšťanská a obecná škola dívčí v Karlíně, Komenského 2

Typ záznamu: Fond
Název fondu: 1. měšťanská a obecná škola dívčí v Karlíně, Komenského 2
Číslo listu NAD: 871
Datace: (1860) 1874 - 1948 (1953)
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Školy obecné a národní Školy měšťanské (střední do roku 1953)
Původce: 1. měšťanská a obecná škola dívčí v Karlíně, Komenského 2
1. měšťanská a obecná škola dívčí v Karlíně, Praha X., Komenského 2
Místo vzniku: Praha Karlín (Praha 8 - Karlín, Praha X - Karlín)
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.0
Zpracováno: 0.0
Nezpracováno: 3.08
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 0 / 0.00 0 / 0.00 140 / 2.84 (1861) 1874 - 1948 (1953)
* úřední knihy 0 / 0.00 0 / 0.00 140 / 2.84 (1861) 1874 - 1948 (1953)
Kartony 0 / 0.00 0 / 0.00 2 / 0.24 (1860) 1874 - 1884
0 / 0 0 / 0 142 / 3,08
Tematický popis: Katalogy žákyň, třídní knihy, hlavní matrika, spisový materiál, kroniky
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Převzato: 04.06.2012 č. přírůstku 53/2012, č.j. MHMP 637331/2010
Zpracoval: GI 2012 (11.03.2013)
určení části fondu (31.05.2017)
Zobrazeno:  7x