204 • Cech barvířů a mandlířů

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Cech barvířů a mandlířů
Číslo listu NAD: 204
Datace: 1753 - 1868
Elektronické pomůcky:
Oddělení: 05
Tématické skupiny: Samospráva zájmová - cechy a živnostenská společenstva
Původce: Cech barvířů a mandlířů Praha
Místo vzniku: Praha
Přístupnost: Přístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.03
Zpracováno: 0.03
Nezpracováno: 0.0
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 1 / 0.01 1 / 0.01 0 / 0.00 1753 - 1868
* úřední knihy 1 / 0.01 1 / 0.01 0 / 0.00 1753 - 1868
Listiny do roku 1850 1 / 0.02 1 / 0.02 0 / 0.00 1753 - 1753
2 / 0,03 2 / 0,03 0 / 0
Tematický popis: Cechovní artikule pražských barvířů a mandlířů, kniha účetní tovaryšská.
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec Archivní 6, Praha 4
Převzato: 25. 11. 1971 převzato z Muzea hl. m. Prahy
Zpracoval: Inventarizace fondu (25.05.2004)
GI 2012 (1.10.2012)
Poznámka: Další materiály zejména listinné a knižní povahy uloženy ve sbírce rukopisů a sbírce listin.
Pomůcky:
Inventář CECH BARVÍŘŮ A MANDLÍŘŮ 1753 - 1868 • č. pom. 261
Zobrazeno:  1x