1057 • Německá vyšší škola pro chlapce a dívky Praha XIX.

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Německá vyšší škola pro chlapce a dívky Praha XIX.
Číslo listu NAD: 1057
Datace: 1939 - 1945
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Školy střední (gymnázia, reálná gymnázia, reálky, jedenáctileté střední školy apod.)
Původce: Německá vyšší škola pro chlapce a dívky Praha XIX. - Oberschule für Jungen und Mädchen in Prag XIX.
Místo vzniku: Praha Praha XIX.
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.0
Zpracováno: 0.0
Nezpracováno: 0.26
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 0 / 0.00 0 / 0.00 6 / 0.24 1939 - 1945
* úřední knihy 0 / 0.00 0 / 0.00 6 / 0.24 1939 - 1945
Registraturní pomůcky 0 / 0.00 0 / 0.00 1 / 0.02 1939 - 1942
* podací protokoly/deníky 0 / 0.00 0 / 0.00 1 / 0.02 1939 - 1942
0 / 0 0 / 0 7 / 0,26
Tematický popis: Podací protokol, katalogy žáků
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec Archivní 6, Praha 4
Zpracoval: GI 2012 (13.01.2014)
Zobrazeno:  1x