81 • Okresní městský delegovaný soud civilní pro Staré Město a Josefov

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Okresní městský delegovaný soud civilní pro Staré Město a Josefov
Číslo listu NAD: 81
Datace: 1884 - 1926 (1927)
Oddělení: 08
Tématické skupiny: Justiční správa a soudy po roce 1850 - okresní (včetně pozemkových knih a soudů pracovních)
Původce: Okresní městský delegovaný soud civilní pro Staré Město a Josefov
Místo vzniku: Praha Staré Město pražské (Praha I. - Staré Město) Josefov
Přístupnost: Přístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 75.4
Zpracováno: 75.4
Nezpracováno: 0.0
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 532 / 20.15 532 / 20.15 0 / 0.00 1884 - 1926 (1927)
* úřední knihy 532 / 20.15 532 / 20.15 0 / 0.00 1884 - 1926 (1927)
Kartony 447 / 55.25 447 / 55.25 0 / 0.00 1884 - 1926
979 / 75,4 979 / 75,4 0 / 0
Tematický popis: Písemnosti civilní (sporné i nesporné) agendy vzešlé z činnosti soudu v rámci jeho působnosti.
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Převzato: přír. č. 6/59 dne 17.3.1959, přír. č.13/78 dne 1.4.1978, přír. č. 15/81 dne 29.12.1980 a 22.4.1981, přír. č. 9/99 dne 24.3.1999
Zpracoval: Fond inventarizoval Jan Ryba a Petr Kreuz (28.12.2005)
Dohledání a zinventarizování části fondu (19.05.2014)
GI 2012 (19.05.2014)
Pomůcky:
Inventář OKRESNÍ MĚSTSKÝ DELEGOVANÝ SOUD CIVILNÍ PRO STARÉ MĚSTO A JOSEFOV 1884-1926 • č. pom. 350
Zobrazeno:  70x