84 • Okresní městský delegovaný soud civilní pro Dolní Nové Město

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Okresní městský delegovaný soud civilní pro Dolní Nové Město
Číslo listu NAD: 84
Datace: 1896 - 1926
Oddělení: 08
Tématické skupiny: Justiční správa a soudy po roce 1850 - okresní (včetně pozemkových knih a soudů pracovních)
Původce: Okresní městský delegovaný soud civilní pro Dolní Nové Město
Místo vzniku: Praha Nové Město pražské (Praha II - Nové Město, Praha 2 - Nové Město)
Přístupnost: Přístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 17.0
Zpracováno: 17.0
Nezpracováno: 0.0
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 120 / 4.10 120 / 4.10 0 / 0.00 1896 - 1926
* úřední knihy 120 / 4.10 120 / 4.10 0 / 0.00 1896 - 1926
Kartony 104 / 12.90 104 / 12.90 0 / 0.00 1896 - 1926
224 / 17 224 / 17 0 / 0
Tematický popis: Písemnosti civilní (sporné i nesporné) agendy vzešlé z činnosti soudu v rámci jeho působnosti.
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec Archivní 6, Praha 4
Převzato: přír. č. 6/59 dne 17.3.1959, přír. č. 2/78 dne 4.1.1978, přír. č. 9/99 dne 24.3.1999
Zpracoval: Dohledání a inventarizace části fondu. (14.05.2014)
GI 2012 (14.05.2014)
Pomůcky:
Inventář OKRESNÍ MĚSTSKÝ DELEGOVANÝ SOUD PRO DOLNÍ NOVÉ MĚSTO • č. pom. 8
Zobrazeno:  1x